TYRIMAS

2023 m. Rygos Verslo, menų ir technologijų universitetas RISEBA, Talino technologijų universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Latvijos tyrimų bendrovėmis „Ex Novo“ ir „Motival Development“, padedant tarptautinei kompanijai „IPF Digital“, atliko išsamų sociologinį tyrimą.

Analizuoti 18–74 m. amžiaus gyventojai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Unikali metodologija leido pirmą kartą išskirti socioekonomines ir psichografines charakteristikas, kurios žmones paverčia tarsi „nematomais“, kadangi dėl savo unikalios padėties jie verčiasi labai sunkiai, tačiau kriterijų reikalingai socialinei pagalbai gauti vis tiek neatitinka. Nematomi žmonės nebūtinai skursta, tačiau yra socialiai atskirti ir pažeidžiami.

Tyrimo metodologija leido išanalizuoti daugiau socialinių grupių ir atskirti labiau užmaskuotus motyvacijos ar elgesio modelių veiksnius, dėl kurių žmonės atsiduria vienoje ar kitoje plačiau apibrėžtoje socialinėje grupėje ir vis tiek nejaučia joms sumodeliuotos socialinės apsaugos užnugario, bei užduoti klausimą „kodėl taip yra?“

Išvis identifikuotos 14 galimai persidengiančių charakteristikų, kurias galima sugrupuoti pagal platesnius „nematomumo“ veiksnius:

Pajamų trūkumas

1. Ekonominių sunkumų patiriantys asmenys (economically disadvantaged):

vieno namų ūkio nario pajamos nesiekia 500 eurų per mėnesį.

2. Būstą nuomojantys asmenys žemomis pajamomis (income-strapped renters):

nuosavo nekilnojamojo turto namų ūkis neturi, būstą nuomoja arba juo naudojasi nemokamai.

3. Kitus namų ūkio narius Išlaikantys mažai uždirbantys asmenys (single-earner strivers): 

dirba tik vienas namų ūkio narys, uždirba mažas pajamas.

4. Išsiskyrę asmenys žemomis pajamomis (low-income divorcees): 

išsiskyręs asmuo su mažomis pajamomis ir be profesinio išsilavinimo.

5. Viešųjų paslaugų sektoriaus darbuotojai žemomis pajamomis (low-income service personnel): 

mažas pajamas gaunantys esami ar buvę kariai ar kito vidaus reikalų personalo (policija, pasieniečiai, ugniagesiai) darbuotojai.

Išsilavinimo trūkumas

6. Žemo išsilavinimo bedarbiai (low-educated unemployed):

darbingo amžiaus darbo neturintys asmenys be profesinio išsilavinimo.

7. Žemo išsilavinimo išsiskyrę asmenys (low-educated divorcees):

išsiskyrę asmenys be profesinio išsilavinimo.

8. Žemo išsilavinimo socialinės srities darbuotojai (low-educated social workers):

socialiniai darbuotojai be profesinio išsilavinimo.

9. Žemo išsilavinimo asmenys negavę prašytos socialinės paramos (benefit-refuced low-educated): 

profesinio išsilavinimo neturintys asmenys, kurių prašymas socialinei pagalbai buvo atmestas.

10. Žemo išsilavinimo asmenys su negalia (low-educated disabled):

profesinio išsilavinimo neturintys asmenys su negalia.

Finansinio raštingumo trūkumas

11. Asmenys su nepatenkinta kredito paraiška (credit denied):

bent vienos finansinės institucijos atmesta paraiška.

12. Vidutinio amžiaus asmenys su ribotomis kredito galimybėmis (credit-strained middle-agers):

vidutinio amžiaus (45–54 m.) asmenys, kuriuos finansuoti atsisakė bent viena institucija.

13. Žemo Išsilavinimo asmenys su ribotomis kredito galimybėmis (credit-strained low-educated): 

bent vienos finansinės institucijos atmesti asmenys su pasenusiu ar nebeaktualiu Išsilavinimu (įgytu prieš 21–34 metus).

14. Vieniši asmenys su ribotomis kredito galimybėmis (credit-strained singles): 

vieniši asmenys, kuriuos finansuoti atsisakė bent viena institucija, neturintys jokios pagalbos rankos, į kurią galėtų atsiremti.

Nematomu asmuo gali būti laikomas, jei yra apibūdinamas bent dviem iš šių 14 charakteristikų.

 

Visose Baltijos šalyse gyvena daugiau nei 957 tūkst. nematomų žmonių:

  • 410 tūkst. Lietuvoje (20 proc. populiacijos),
  • 396 tūkst. Latvijoje (27,6 proc. populiacijos),
  • 178 tūkst. Estijoje (18,9 proc. populiacijos).

 

Remiantis vertingais tyrimo duomenimis ir išvadomis, partneriai, išoriniai ekspertai ir ne pelno siekiančios organizacijos toliau analizuoja šios problemos poveikį visuomenei ir valstybei bei dirba kartu prie rekomendacijų sisteminiams pokyčiams.

 

Dėl daugiau išsamių duomenų prašome kreiptis el. paštu info@nematomizmones.lt arba „Susisiekite“ rubrikoje esančioje formoje.